تفاوت کابل RG59 و RG6

تمام کابل ها یکسان ساخته نشده اند. حتی دو کابل که از نظر ظاهری کاملا مشابه هستند نیز کاملا متفاوت می باشند. هنگامی که حرف از کابل های کواکسیال مورد استفاده در خانه می شود، می توان آن ها را به دو نوع طبقه بندی کرد: کابل RG6 و RG59.
کابل کواکسیال چیست؟
تفاوت کابل RG59 و RG6کابل های کواکسیال نسبت به سایر کابل هایی که در تنظیمات سینمای خانگی شما مورد استفاده قرار گرفته است متفاوت می باشند زیرا این کابل ها قابلیت انتقال حجم زیادی از اطلاعات با مقدار تقریبا کم فلز را دارند. این کابل ها کار انتقال اطلاعات را از طریق استفاده از دی الکتریک یا عایق برق انجام می دهند که قسمت سفید داخلی کابل و پوشاننده رسانای مرکزی می باشد. این ماده منحصر به فرد می باشد زیرا در حالی که رسانای مرکز کابل را عایق بندی می کند، پولاریزه نیز می شود تا گسترش رو به بیرون میدان الکتریکی قسمت بیرونی کابل را امکان پذیر سازد. این موضوع باعث ایجاد قابلیت انتقال سیگنال موثر می شود که در صورت نداشتن چنین قابلیتی به کابل ضخیم تری نیاز است. کابل های ضخیم گران تر می باشند و عایق های پلاستیکی ارزان می باشند، پس خودتان حساب کنید.
نامگذاری کابل ها مساله ای دشوار می باشد. عقیده بر این است که RG در اسم کابل به معنای هدایت رادیویی ( radio guide ) می باشد و سابقه آن حداقل به دهه 1960 برمی گردد که کابل کواکسیال برای استفاده های نظامی ساخته شد. نامگذاری کابل RG59 و کابل RG6 هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط یک اسم معمولی می باشند.
تمام کابل های RG مطابق با مشخصات فنی ای می باشد که ساختار و آمپدانس این کابل ها را شرح می دهد. به طور ساده و خلاصه می توان گفت که آمپدانس توضیح می دهد ماده سازنده کابل در برابر تغییرات جریان یا سیگنال های رادیویی و تلویزیونی چه مقدار مقاومت نشان می دهد. کابل RG6 نسبت به کابل RG59 ضخیم تر است و عایق و رسانای مرکزی ضخیم تری دارد. هم چنین می تواند دارای محافظ فلزی در قسمت بیرونی عایق باشد. این ویژگی ها باعث افت سیگنال کمتری در فواصل طولانی می شود.
در واقع کابل های RG59 نسبت به کابل RG6 در فاصله مشخص 50 درصد افت سیگنال بیشتری دارد که با افزایش طول کابل یک مشکل به حساب آید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!