کابل RG59 برای تلویزون ماهواره ای

در این مقاله قصد به بررسی موارد استفاده کابل RG59 میباشد و در یک مورد خاص هم به طور کامل بررسی خواهد شد پس با ماهمراه باشید.

نحوه تشخیص کابل RG59

اکثر کابل های کواکسیال دارای برچسبی می باشند که مشخصات فنی کابل روی آن درج شده است. روی کابل را بررسی کنید و معمولا پیام یا نوشته ای روی آن مشاهده خواهید کرد که بیانگر نوع و شرکت سازنده کابل و هم چنین سایر اطلاعات می باشد. معمولا بین این اعداد و حروف ، عبارت RG59 یا RG6 را مشاهده خواهید کرد.

کابل RG59 برای تلویزون ماهواره ایاگر با کانکتور موج دار یا تاب خورده ای مواجه شدید ، بدانید که این مورد یکی از نشانه های کابل RG59 می باشد.  از این کانکتورهای موج دار و تاب خورده برای کابل RG6 نیز می توان استفاده کرد ولی در این صورت دیگر نمی توان برای تلویزیون ماهواره ای از آن بهره برد. فقط از کانکتورهای فشرده برای تلویزیون ماهواره ای می توان استفاده کرد زیرا وقتی بحث فرکانس های بسیار بالای تلویزیون ماهواره ای می شود، این کانکتورها مطمئن ترین نوع کانکتور می باشند.

اگر هم چنان از تشخیص کابل RG59 مطمئن نیستید باید این نکته را خاطر نشان کنیم که کابل های RG59 از کابل های RG6 باریک تر می باشند. بنابراین اگر با کابلی مواجه شدید که قطر آن کمتر از 6/5 میلی متر است مطمئن باشید که کابل RG59 می باشد. اگر هم چنان نمی توانید تصمیم بگیرید بهتر است از آن کابل استفاده نکنید.

چرا کابل های RG59 برای تلویزیون ماهواره ای مناسب نمی باشد؟

ساختار داخلی این کابل به گونه ای است که با افزایش طول در فرکانس های بالای مورد استفاده در تلویزیون ماهواره ای، شاهد افت چشمگیری در عملکرد می باشد. کابل یک متری RG59 خللی ایجاد نمی کند اما اگر قرار باشد تمام کابل کشی سیستم تلویزیون ماهواره ای با استفاده از کابل RG59 انجام گیرد منجر به افت سیگنال بسیار زیادتر از حد معمول خواهد شد و این موضوع خود را در روزهای بارانی بیش از سایر مواقع نشان خواهد داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!