کابل RG59  یک کواکسیال 4 برق SI

یک کابل نادر ، متفاوت و بسیار منحصر بفرد !

کابل RG59  یک کواکسیال 4 برق دارای یک رشته کابل کواکسیال و 2 زوج سیم برق می باشد و بر خلاف سایر کابلهای ترکیبی که کابلهای کواکسیال و سیم های برق بصورت دو رشته کابل در کنار یکدیگر قرار دارند تمام اجزاء کابل RG59  یک کواکسیال 4 برق

تحت یک روکش PVC قرار دارند و شما فقط یک رشته کابل ملاحظه می نمائید.

یک تفاوت دیگر بین این کابل و همه کابلهای ترکیبی مغزی این کابل می باشد ، علیرغم تمام کابلهای کواکسیال ، مغزی این کابل بصورت افشان می باشد و به همین دلیل این کابل دارای انعطاف بسیار بالائی می باشد .

استفاده از  کابل RG59  یک کواکسیال 4 برق در محیط هائی صورت می گیرد که مصرف کننده بخواهد علاوه بر کابل کواکسیال ، یک زوج سیم برق جهت دوربین و یک زوج سیم جهت میکروفون را بصورت همزمان مورد استفاده قرار دهد .

همچنین مغزی افشان این کابل می تواند به جای کابل فرمان مورد استفاده قرار گیرد .

تکنولوژی تولید کابل نیز همانند سایر تکنولوژی ها با سرعت فزاینده ای رو به پیشرفت قرار دارد و در آینده نزدیک شاهد نسلهای جدید کابل تصویر خواهیم بود و عجیب نخواهد بود اگر روزی فرا برسد که هیچ یک از تکنولوژی های امروزی وجود خارجی نداشته باشند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!