دستگاه UPS مارک HERVISION مدل STRONG HV30 PRO

یک وسیله مطمئن جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی به کامپیوتر یا سایر دستگاه ها در زمان قطع برق .

دسته بندی ها

 STRONG HV30 PRO

Line – Interactive UPS

Metal Housing & LCD

3KV – 1.8KW , 220 V – 50 Hz

4 pcs Batteries ( 12V – 9 AH )

Battery DC Cold Start

Night Charging & AVR