برچسب: دستگاه دیجیتال

فرق کابل RG59 50 اهمی و 75 اهمی

در ابتدا بهتر است کابل RG59 پنجاه اهمی را مورد بررسی قرار دهیم . آزمایش هایی که در اوایل قرن بیستم صورت گرفت ، مشخص کرد که بهترین قابلیت کنترل برق می تواند از طریق استفاده کابل RG59 سی اهمی حاصل شود . در حالیکه پائین ترین افت سیگنال ( از دست دادن ) می تواند […]

همین حالا با ما تماس بگیرید