کابل RG59 تک کواکسیال 4 برق زیمنس

یک کابل نادر ، متفاوت و بسیار منحصر بفرد !

کابل RG59  تک کواکسیال 4 برق دارای یک رشته کابل کواکسیال و 2 زوج سیم برق می باشد و بر خلاف سایر کابلهای ترکیبی که کابلهای کواکسیال و سیم های برق بصورت دو رشته کابل در کنار یکدیگر قرار دارند تمام اجزاء کابل RG59  تک کواکسیال 4 برق تحت یک روکش PVC قرار دارند و شما فقط یک رشته کابل ملاحظه می نمائید.

وضعیتناموجود
دسته بندی ها,

یک کابل نادر ، متفاوت و بسیار منحصر بفرد !

کابل RG59  تک کواکسیال 4 برق دارای یک رشته کابل کواکسیال و 2 زوج سیم برق می باشد و بر خلاف سایر کابلهای ترکیبی که کابلهای کواکسیال و سیم های برق بصورت دو رشته کابل در کنار یکدیگر قرار دارند تمام اجزاء کابل RG59  تک کواکسیال 4 برق تحت یک روکش PVC قرار دارند و شما فقط یک رشته کابل ملاحظه می نمائید.

یک تفاوت دیگر بین این کابل و همه کابلهای ترکیبی مغزی این کابل می باشد، علیرغم تمام کابلهای کواکسیال، مغزی این کابل بصورت افشان می باشد و به همین دلیل این کابل دارای انعطاف بسیار بالائی می باشد.

استفاده از  کابل RG59  تک کواکسیال 4 برق در محیط هایی صورت می گیرد که مصرف کننده بخواهد علاوه بر کابل کواکسیال، یک زوج سیم برق جهت دوربین و یک زوج سیم جهت میکروفون را بصورت همزمان مورد استفاده قرار دهد.

همچنین مغزی افشان این کابل می تواند به جای کابل فرمان مورد استفاده قرار گیرد.

تکنولوژی تولید کابل نیز همانند سایر تکنولوژی ها با سرعت فزاینده ای رو به پیشرفت قرار دارد و در آینده نزدیک شاهد نسلهای جدید کابل تصویر خواهیم بود و عجیب نخواهد بود اگر روزی فرا برسد که هیچ یک از تکنولوژی های امروزی وجود خارجی نداشته باشند.