کابل ترکیبی HERVISION

کابل ترکیبی HERVISION  در مقایسه با سایر کابلها، دارای عملکرد مطلوبی بوده و تاکنون موفق به جلب رضایت مشتریان این مجموعه گردیده است، لیکن علیرغم عملکرد مطلوبی که کابلهای ترکیبی از خود نشان داده اند

وضعیتناموجود
دسته بندی ها,

تمامی توضیحاتی که در مورد کابل RG59 HERVISION  ارائه شد، در مورد این کابل صدق می کند، نکته جدیدی که در مورد این کابل می توان به نکات قبلی افزود این است که همانند هر کابل ترکیبی دیگری در کنار کابل کواکسیال، یک زوج سیم برق قرار گرفته که توسط یک روکش PVC  مجزا کاور شده است و دلیل افزودن این زوج سیم، صرفه جوئی در زمان کابل کشی می باشد.

به دلیل قرار گرفتن کابلهای کواکسیال در بااترین ارتفاع هر محیط سربسته ، نیاز به استفاده از کابلهائی که بصورت یکجا دارای سیم برق نیز باشند پر رنگ می شود و درنهایت تولید کنندگان طی یک ابتکار جالب، اقدام به افزودن یک یا دو زوج سیم برق افشان در کنار کابل کواکسیال نموده اند که این موضوع با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

کابل ترکیبی HERVISION  در مقایسه با سایر کابلها، دارای عملکرد مطلوبی بوده و تاکنون موفق به جلب رضایت مشتریان این مجموعه گردیده است، لیکن علیرغم عملکرد مطلوبی که کابلهای ترکیبی از خود نشان داده اند، طرفداران استفاده از کابلهای غیر ترکیبی همچنان اصرار بر استفاده از کابلهای معمولی دارند و با توجه به زمان زیادی که صرف قرار دادن کابلها می نمایند، به صورت مستمر این نوع کابل را مورد استفاده قرار می دهند و تنها دلیل آن صرفا ظرافت کابل مصرفی جهت هدایت به سوی منافذ و شکافهائی است که بنا به اجبار در لابلای دیوارها ایجاد می نمایند ودر صورت بزرگتر شدن این منافذ، مشکلات دیگری بوجود خواهد آمد.

نکته پایانی در مورد کابل ترکیبی HERVISION  اینکه ، این کابل به لحاظ استفاده از متریال مرغوب، نیاز شما را در جهت استفاده همزمان از کابل کواکسیال و سیم برق برآورده می نماید !